Aftrek

De Starters aftrek en Zelfstandigen aftrek
Startersaftrek
Startende ondernemer
U krijgt de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
 U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
 U dreef in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigenaftrek
U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 U bent ondernemer.
 U voldoet aan het urencriterium.
 U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

Voorwaarden urencriterium
Voor bepaalde soorten ondernemersaftrek geldt onder meer het (verlaagd)urencriterium. Verder heeft elke ondernemersaftrek aanvullende voorwaarden. Deze staan bij de betreffende ondernemersaftrek vermeld.
Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 U besteedt als ondernemer 1.225 uren aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en)
 Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en)
 Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde van 50%.
 Bent u buitenlands belastingplichtige? Dan tellen vanaf 18 maart 2010 ook de uren mee die u besteedt aan uw onderneming in het buitenland.

Uren die niet meetellen

 
Maakt u als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten, of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen)? Dan tellen de uren niet mee voor het urencriterium als:
 uw werkzaamheden voor het samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn
 het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit de verbonden personen winst als ondernemer genieten, maar uzelf niet (de zogenoemde ondermaatschap)

Voorwaarden verlaagdurencriterium
Een van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagdurencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en)? Dan voldoet u meestal aan het verlaagdurencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren

Zelfstandigenaftrek
Bent u ondernemer en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan vindt u in de tabel hierna uw zelfstandigenaftrek in 2011.

Zelfstandigenaftrek, aftrekbare bedragen
0 tot € 14.045 € 9.484
€ 14.046 tot € 16.295 € 8.817
€ 16.295 tot € 18.540 € 8.154
€ 18.540 tot € 53.070 € 7.266
€ 53.070 tot € 55.315 € 6.633
€ 55.315 tot € 57.565 € 5.931
€ 57.565 tot € 59.810 € 5.236
€ 59.810 of meer € 4.602

De aftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:
 U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend in de volgende 9 jaar.
Bent u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.
Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U kunt over 2012 een extra bedrag van € 2.123 aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 U hebt in 2012 recht op zelfstandigenaftrek.
 In de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 hebt u niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.
 In de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 hebt u minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.