AK Monitor

De Arbeidsklimaat

Het belang van een duurzaam arbeidsklimaat 

Als manager beinvloed u de prestaties van uw onderneming door te sturen op drie variabelen: people, process en products. Het belang van een duurzaam arbeidsklimaat komt naar voren wanneer u zich realiseert dat investering in “people” de grootste invloed heeft op de bedrijfsprestaties. U, als directeur/manager bepaalt in grote mate de kwaliteit van het arbeidsklimaat van uw medewerkers. In een optimaal arbeidsklimaat leveren zij optimale prestaties met als gevolg de beste (management) resultaten. De relatie tussen de manager en medewerker is de belangrijkste factor in een duurzaam arbeidsklimaat. Immers, uit onderzoek is gebleken dat medewerkers eerder hun manager verlaten dan het bedrijf! Verlies aan productiviteit en uitgaven aan wervings en eventuele opledingskosten beinvloeden daarmee de winstgevendheid (rendement op geinvesteerd vermogen).