Belasting

Wat is de Belastingdienst?

 
De Belastingdienst, ook wel fiscus genoemd, is één van de dienstonderdelen van de Overheid. De Overheid heeft de verschillende taken bij de diverse Ministeries (departementen) ondergebracht.
De Belastingdienst is een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Dit onderdeel, dus de Belastingdienst, is verantwoordelijk voor het opleggen van belastingaanslagen en de invordering van de betalingsachterstand. Verder is één van de taken van de Belastingdienst nagaan, dus controleren of de gegevens die aan haar worden verstrekt, juist zijn.
Het woord “fiscus” is afkomstig uit het latijn en betekent “mandje”. Met dit mandje werd in het grijze verleden de belasting bij de burgers opgehaald. Tegenwoordig, al ruim 100 jaar, is alles veranderd. Het woord mandje werd vervangen door “Staatskas” en de belasting is in verschillende middelen onderverdeeld zoals: inkomstenbelasting, Omzetbelasting (belangrijk onderdeel van de omzetbelasting is de BTW), Loonheffing, Vennootschapsbelasting (ook wel winstbelasting genoemd), accijns (bv op sigaretten, drank en benzine enz.)