Diversity & inclusiveness

Diversity & Inclusiveness
Bron: rapportage van Ernst & Young
Diversiteit is voor ons een strategisch uitgangspunt
Bij Ernst & Young gaat diversiteit over het waarderen en respecteren van de ‘mix’ van zichtbare en niet-zichtbare overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Inclusiviteit is erop gericht om deze mix zodanig te laten functioneren dat er een omgeving ontstaat waarin iedere medewerker zich aangemoedigd en gewaardeerd voelt, onderdeel van de groep kan zijn en in staat is om optimaal te presteren en zich volledig te ontplooien.
Het implementeren van een strategie gericht op inclusiviteit kan niet lichtvaardig worden opgevat. Onze inspanningen zijn erop gericht om de mensen in onze organisatie het inzicht te laten ontwikkelen om verschillen tussen mensen te herkennen en te begrijpen. Pas dan zijn zij in staat om culturele veranderingen teweeg te brengen. Voor onze organisatie is dat de belangrijkste stap om een succesvolle speler in de mondiale arena te zijn en te blijven.
De monocultuur van de overwegend witte, mannelijke medewerker ligt voorgoed achter ons. Tegenwoordig leven we in een steeds globalere economie waar multiculturele (en vaak virtuele) teams eerder regel dan uitzondering zijn. Waar zakelijke vraagstukken steeds complexer geworden, vereist het vinden van adequate antwoorden een zo breed mogelijk spectrum van inzichten en opinies, van een medewerkersbestand dat is samengesteld op basis van de uitgangspunten van diversiteit.
Ook cliƫnten vragen in toenemende mate van hun leveranciers dat ze aantoonbaar activiteiten op het gebied van diversiteit ontwikkelen. Zij herkennen de toegevoegde waarde van een klantenteam dat is samengesteld vanuit de gedachte de talentenmix te optimaliseren. Dergelijke teams presteren eenvoudigweg beter.
Binnen