Maatschap

De maatschap
Wilt u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut of advocaat? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerken van een maatschap:

U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen. Elke maat brengt iets in (zoals arbeid, geld of goederen).De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel. Maatschapscontract

U hoeft geen maatschapscontract op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Als u de afspraken goed vastlegt, dan weet u precies waar u aan toe bent. Bijvoorbeeld bij de winstverdeling en bevoegdheden. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. Meer over het maatschapscontract.

Inschrijving maatschap in het Handelsregister

U moet uw maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister.

Aansprakelijkheid

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Behalve in deze gevallen:

De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven. De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren. De maten zijn dan met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk

Belastingen
In de meeste gevallen ziet de Belastingdienst u als zelfstandig ondernemer en heeft u recht op belastingvoordeel zoals de ondernemers- en investeringsaftrek en fiscaleoudedagsvoorziening. U betaalt inkomstenbelasting over uw winst.

Sociale zekerheid
Als maat bent u geen werknemer en valt u niet onder de werknemersverzekeringen. U krijgt AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. Ook kunt u geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Maatschap tussen echtgenoten/partners
De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Afhankelijk van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners is een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk. Deze moet wel in evenwicht zijn met het verrichte werk. Als één partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn.
Beëindiging van een maatschap
De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.