Onderneming

Het starten van een onderneming

1. Het idee voor het starten van een bedrijf
Menig persoon loopt met een op dat moment fantastisch idee voor het starten van een eigen bedrijf. In de praktijk valt het echter niet mee om als startende ondernemer een bedrijf met succes van de grond te krijgen. Als u vooraf niet duidelijk kunt formuleren wat uw ideeën, plannen en doelstellingen voor uw onderneming zijn, kunt u ze maar beter vergeten. Een goede voorbereiding (met een gedegen (ondernemingsplan) is bijna net zo belangrijk als het uitvoeren van het idee zelf. Ondernemen is een serieuze zaak en gaat zeker niet altijd zonder problemen. Ga daarom niet direct tot actie over maar laat uw ideeën even tot bezinking komen. Het opzetten van een onderneming kost namelijk veel meer tijd dan je op het eerste gezicht zou denken. Wat vandaag een goed idee is, is dat over een week of maand nog steeds! In deze periode doet u er verstandig aan om een aantal punten goed op een rijtje te zetten. Ga bij uzelf te raden en zet het op papier!

2. Ondernemingsplan maken
De volgende stap is het maken van een grondig ondernemingsplan, een doorn in het oog van menig startende ondernemer. Het ondernemingsplan is niet alleen bedoeld als basis voor een haalbaarheidsonderzoek van uw plannen en de aanvraag van een bedrijfsfinanciering. Het is tevens een leidraad ter voorkoming dat u als startende ondernemer het spoor bijster raakt, zodat tijdige bijsturing nog mogelijk is.
Zorg uiteindelijk voor een compleet ondernemingsplan waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod behoren te komen: samenvatting (met ondernemingsdoelstelling), CV van de ondernemer(s), SWOT analyse, bedrijfsplanning, huisvesting, personeel, boekhouding, marketingplan en natuurlijk een financiële onderbouwing. Daarnaast mogen natuurlijk de inhoudsopgave en bijlagen niet worden vergeten. Om u op weg te helpen, wordt op deze pagina globaal ingegaan op de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan.

3. SWOT-analyse
Voordat u als ondernemer de markt op gaat, doet u er verstandig aan om uw ondernemersstrategie (en de markt waarin u wilt opereren) op kritieke punten te analyseren. Daarvoor heeft u een aantal mogelijkheden waarvan de meest gebruikte tool hier besproken wordt: de SWOT-analyse. De SWOT-analyse is de basis voor een gedegen marketingstrategie ter realisering van uw ondernemingsplan. De SWOT-analyse kan worden opgesplitst in een interne (Strengths en Weaknesses) en een externe analyse (Opportunities en Threats). De Strengths en Weaknesses zijn de sterke en zwakke punten van u en uw onderneming. De Opportunities en Threats zijn de kansen en bedreigingen in de markt waar de onderneming mee wordt geconfronteerd. De zwakke punten heeft u dus in eigen hand, de bedreigingen zijn externe factoren.

4. Rechtsvorm onderneming
Voor de oprichting van uw bedrijf heeft u grofweg de keuze uit de volgende bedrijfsvormen: Eenmanszaak (ez), Besloten Vennootschap (BV), Vennootschap onder firma (vof) en Commanditaire Vennootschap (cv). De eerste twee opties (ez en BV) zijn de meest gebruikte bedrijfsvormen. Bij de keuze van bedrijfsvorm spelen aspecten als kosten, fiscale en juridische gevolgen een grote rol. Bij twijfel doet u er daarom goed aan zich goed te laten informeren. Hieronder vindt u meer informatie m.b.t. de bedrijfsvormkeuze.

5. Financiële analyse ondernemingsplan
De financiële analyse is het belangrijkste hoofdstuk van uw ondernemingsplan. In deze analyse komt de verwachte winstgevendheid van uw ondernemingsplan naar voren en wordt duidelijk hoe groot de financieringsbehoefte voor dit plan is. De financiële analyse maakt u niet alleen voor een financierende bank, maar ook voor uzelf. U voorkomt zodoende dat uw investering van geld en tijd gedoemd is te mislukken.

6. Openingsbalans/oprichtingsbalans
De verwachte openingsbalans (ook wel oprichtingsbalans genoemd) vormt de basis voor het vaststellen van de langlopende financieringsbehoefte. De benodigde financiering is gelijk aan de totale investeringen minus de eigen inbreng (eigen vermogen).

7. Boekhouding / administratie
De boekhouding vormt de belangrijkste informatiebron over de gang van zaken binnen een onderneming. Als de administratie niet goed is geregeld, ontstaan er gegarandeerd problemen: inkoopfacturen worden dubbel betaald, debiteuren worden vergeten, belastingaangiftes zijn incorrect en u staat met uw mond vol tanden bij de bank. Ze werken uiteindelijk allemaal in uw nadeel. U kunt natuurlijk al uw aandacht richten op het efficiënt en doeltreffend voeren van uw onderneming en de boekhouding laten voor wat het is. Aan het einde van het jaar een volle schoendoos met bonnetjes is echter dé schrik van menig boekhouder en u opzadelen met een gepeperde rekening!
Boekhouden is en blijft een vervelend saai klusje, het is echter pure noodzaak. Bewaar alle bonnetjes en nummer ze in een logische eenduidige volgorde. De nummering dient overeen te komen met de nummering in het administratiepakket zodat ze makkelijk zijn terug te vinden.

8. Bedrijfspand / bedrijfshuisvesting
De keuze van bedrijfspand kan essentieel zijn voor het met succes voeren van een onderneming. Er zijn daarom diverse overwegingen welke u in acht zou moeten nemen: oppervlakte en indeling, representatievermogen, bereikbaarheid, OV,, parkeergelegenheid, locatie concurrentie, huisvestingskosten, omstandigheden ter plekke, veiligheidseisen, vestigingsvergunning, etc.
Neem contact op met verschillende (bedrijfs-)makelaars voor een goed overzicht van de markt en de daarbij behorende huur-/koopprijzen. Lees een eventueel huur-/koopcontract zorgvuldig door, zet alle voor- en nadelen op een rijtje en verwerk ze in uw ondernemingsplan. Voordat u de financiering met een bank bespreekt, kunt u uw eerste ondernemerscapaciteiten testen door te onderhandelen over dit contract (hetgeen u overigens altijd zou moeten doen!). Naast de prijs is tevens van belang wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, glasschade, etc.

9. Bedrijfsfinanciering startende ondernemer
Uw plannen voor het starten van een onderneming kunnen nog zo mooi zijn, zonder financiering zijn ze vaak niet uit te voeren. Het realiseren van uw plan staat of valt daarom bij het binnenhalen van voldoende bedrijfsfinanciering, vaak een lastige klus. Het is daarom erg verstandig u goed voor te bereiden op een gesprek met een financierende bank. Daarbij blijkt maar weer het belang van een zelf geschreven ondernemingsplan welke u van A tot Z kunt dromen.

10. Personeel
Indien aanwezig vormt de post personeel (en aanverwante kosten) veelal de grootste kostenpost op de resultatenrekening, zorgvuldige afwegingen zijn daarom van groot belang.

11. Personeel als investering
Zie personeel als een investering van uw onderneming. Het is van groot belang goed personeel aan te nemen en vooral te houden. Vooral het behouden van goed personeel is een moeilijke opgaaf, welke u alleen kunt realiseren door te zorgen voor een continu motiverende en financieel aantrekkelijk job (bedenk dat goed personeel ook wat extra geld mag kosten). Er ligt dus een belangrijke taak op de schouders van de ondernemer. Enkele boeken aanschaffen over personeelsmanagement is zeker geen onverstandige keuze!
12. Marketingplan maken
De verkoop van uw producten/diensten is essentieel voor het voortbestaan van uw onderneming. Om deze verkoop gladjes te laten verlopen heeft u een goed doordacht marketingplan nodig, een plan dat is afgestemd op de (latente) wensen en behoeften van de markt. Marketing is een dynamisch proces waarbij continu de marketingstrategie moet worden aangepast op veranderingen in de markt. Het doel moge duidelijk zijn waarom: behoud dan wel vergroting van het eigen marktaandeel. De winstgevendheid (afhankelijk van de verkoopresultaten) staat of valt daarom bij uw marketinginspanningen. Een tijdelijke te kleine vraag kan vanwege de vaste lasten uw winstgevendheid sterk negatief beïnvloeden. Met een te grote vraag kunt u echter twee vliegen in één klap slaan: er is de mogelijkheid de prijs te verhogen terwijl tegelijk de vaste kosten verdeeld kunnen worden over een groter aantal producten.