Schenken & Erven

Schenken en erven
Vermogen schenken
De kans is groot dat u vermogen heeft opgebouwd. Dat kunt u natuurlijk rustig op uw bankrekening laten staan, maar waarom zou u wachten tot uw kinderen uw vermogen erven? Het is fiscaal voordelig om nu al een deel van uw vermogen te schenken. Zo geeft u uw vermogen een goede bestemming en profiteert u optimaal van de fiscale voordelen van schenken.

Schenkingsrecht
Bij het schenken van geld of goederen komt u in aanraking met schenkingsrecht. Dat is een belasting die wordt geheven vanwege een schenking. Het schenkingsrecht wordt in principe betaald door de ontvanger. Tot een bepaald bedrag bent u vrijgesteld van schenkingsrecht. U kunt gebruik maken van een uitsluitingsclausule, ook wel privé-clausule genoemd. Een erflater of schenker bepaalt dan dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. Dit wordt in een uitsluitingsclausule vastgelegd.
180-dagen-regeling
Een ander belangrijk punt bij schenkingen is de zogenaamde 180-dagen-regeling uit de Successiewet. De regeling houdt in dat schenkingen, die binnen een periode van 180 dagen vóór het overlijden van de schenker zijn gedaan, voor de berekening van het successierecht door de fiscus alsnog bij het nalatenschap worden opgeteld. Uitzondering op deze regel is de eenmalig verhoogde vrijstelling die u aan kinderen tussen 18 en 35 jaar kunt doen.
Nieuwe wetgeving 2010
Voor 2010 staan veranderingen op de planning in de wetgeving rondom schenken en erven. De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen voor partners en kinderen gaan verder omhoog en constructies om de wet te ontduiken worden aangepakt. Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving voor u betekent? Uw financieel adviseur is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom erfrecht.