Training duurzaam ondernemen

Training voor startende ondernemers

Inleiding

Deze opleiding is bedoeld voor:

  • Starters (nieuwe ondernemers en/of degenen dat op -korte- termijn van plan zijn)
  • Ervaren ondernemers, die meer inzicht willen in het verantwoord ondernemen
  • De ondernemers vertrouwd maken met de verschillende begrippen waar ze mee te maken krijgen
  • Zzp’ers, starters en personen die met een VAR verklaring werkzaamheden uitvoeren (var staat voor verklaring arbeidsrelatie)

Doel van de training

Het doel van deze training kan in hoofdlijnen als volgt worden geformuleerd:

  1. De cursist begeleiden in het proces van “droom” tot “werkelijkheid”
  2. De deelnemer aan deze opleiding inleiden in de wereld van de ondernemers
  3. Met de cursist het krachtenveld doorlopen waar elke ondernemer mee te maken heeft
  4. De fiscaal, juridische en financiële zaken behandelen waar elke ondernemer mee te maken heeft

Houding en gedrag

De ondernemer en de starters zullen tijdens de opleiding de juiste attitude (houding/instelling) worden aangeleerd om succesvol te ondernemen (bv. onderhandelingstechniek, klantbehandeling en communicatie)

Financieel verantwoord ondernemen

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het opzetten van een goede administratie en de boekhouding als belangrijk onderdeel daarvan.

Opzet van de opleiding.

 Bij voldoende belangstelling worden deze workshops herhaald.